2011 - arhiva

Student Dorvos Vincențiu Iacob Vlăduţ-Severian Rezumat Responsabilitatea socială a intreprinderilor exprima, la scara intreprinderii, viziunea a celor trei dimensiuni ale dezvoltarii durabilă: economică (crearea de bogatie pentru toti, ...


student Lucaci Mihaela Iacob Vlăduţ-Severian Rezumat Desemnând anasamblul practicilor de realizare a echilibrului între mediul socio- economic și mediu natural, conceptul de dezvoltare sustenabilă ”urmărește satisfacerea nevoilor ...


Loredana Purcariu Iacob Vlăduţ-Severian Abstract During the long evolution of humanity, technological revolutions have made it possible for human knowledge in existence today, holder of the skills ...


TURISMUL DE AVENTURĂ ȘI NOILE TEHNOLOGII Magdei Alina Iacob Vlăduţ-Severian Rezumat Aventura este o atitudine pe care trebuie s-o adopți faţă de necunoscut pentru a-ți descoperi astfel potenţialul unic. ...


Sistemul informaţional. Managementul documentelor. Vlăduţ-Severian Iacob Abstract Productivity growing, as well as reducing of operational costs in a company can be achieved by adopting a document ...